Timeplan Emne - TP

3687

Lov om varekjennetegn med motiver fra - DocPlayer.me

APRIL 2016 Advokat Bent Endresen Pensum for jusstudentene: Ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har. Litt stoff fins i lærebokas innledende kapittel. Vi tilbyr kurs i kollektiv arbeidsrett som nettkurs. Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler. Innhold: Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten. Innenfor kollektiv arbeidsrett skal studenten ha god forståelse av tariffavtalen som reguleringsinstrument, god kjennskap til tariffavtalesystemet og det tariffrettslige tvisteløsningssystemet, særlig arbeidstvistloven.

Kollektiv arbeidsrett pensum

  1. Skatteverket linköping legitimation
  2. David åberg konstnär
  3. Integration error
  4. Personalchef arbetsuppgifter

Derfor skal vi i kapittel 2 se på noen hovedpunkter i den kollektive arbeidsrettens historie. Kollektiv arbeidsrett har de senere årene fått en internasjonal dimensjon, bl.a. som følge av pålegg om økende europeisk samordning. Tariffrettslige reguleringer som minstelønnsordninger samt bruk av arbeidskampmidler blir ved dette også vurdert opp mot EU-rettens tjenesteregler og de såkalte fire frihetene (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft).

Du finner mer informasjon om pensum på emnesidene. Utveksling.

Lov om varekjennetegn med motiver fra - DocPlayer.me

sem: JU-209-G Kollektiv arbeidsrett i praksis 7.5 sp: ORG223-G Bemanning og rekruttering 7.5 sp: ORG224-G HR i praksis: Utfordringer og håndtering 7.5 sp: ORG225-G AOFs utdanning i arbeidsrett tar utgangspunkt i pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Det betyr at du kan søke om opptak til studieemne og melde deg opp til ordinær eksamen ved Universitetet i Oslo eller Universitetet i Bergen. Kollektiv arbeidsrett regulerer forholdet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, og de rettigheter som kan utledes av dette.

Timeplan Emne - TP

Kollektiv arbeidsrett pensum

Dato. Tid. Aktivitet. Rom. Fagperson. Pensum. ti.

Kollektiv arbeidsrett pensum

Thu, Apr 15 UTC+02 · Online Event.
Knut ståhlberg barn

Kollektiv arbeidsrett pensum

Kollektiv arbeidsrett gir en fordypning i reglene om det kollektive avtalesystemet, grunnlaget for krav om tariffavtale, rettslig grunnlag og gjennomføring av arbeidskamp, tvistebehandling i tariffsaker mv. Varighet: 40 timer institusjonell undervisning. Forkunnskaper: Fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder I boken Kollektiv arbeidsrett - en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene om tariffavtalen, om kollektiv medvirkning og om løsning av retts- og interessetvister Kollektiv arbeidsrett by Sundet, Tron Løkken. 9788202574307. Kollektiv arbeidsrett en innføring Sundet, Tron Løkken Heftet / 2018 / Bokmål I boken Kollektiv arbeidsrett - en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene i den kollektive arbeidsretten som gir svar på disse spørsmålene Kollektiv arbeidsrett by Sundet, Tron Løkken.

Pensum Pensum er  I arbeidsretten fokuseres på individuell og kollektiv arbeidsrett i privat og offentlig tilsvarende 2MZ/2MS/2MY, må sette seg inn i relevante deler av pensum i  17. jun 2014 Begrunnelse: A. Nåværende pensum innen kollektiv arbeidsrett (Fougner m fl 2004) er i stor utstrekning foreldet. Den nye boken er tilpasset  Litt om arbeidsrett og likestilling i rettslære. Sjanger Sammendrag av pensum.
Schemalagda sms iphone

vaxelkurs krona euro
upphandling
lediga jobb ljusdal arbetsförmedlingen
dahlen micael
tips keramik dinding
axelsson trafikskola västerås
sprak spel

Rapport fra de ansvarlige faglærerne på 5. studieår - PDF

«Arbeidsrett fordypning» utvider perspektivet fra «Grunnleggende arbeidsrett», særlig med hensyn til internasjonal og kollektiv arbeidsrett. I tillegg tar vi opp arbeidstakers stilling ved overføring av virksomhet som et spesialtema. Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler, men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett. Pensum.

UDSATHED OG FORBRUG I DE NORDISKE VELFÆRDSSTATER

AdeB-dagene: Webinar - Bygge- og entrepriserett. Thu, Apr 15 UTC+02 · Online Event. Arbeidsrett kan tematisk inndeles i to; den individuelle og den kollektiv arbeidsretten. Individuell arbeidsrett tar for seg regulering av forholdet mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Kollektiv arbeidsrett omhandler regler om tariffavtaler og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Kollektiv arbeidsrett: Streik, Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp,Kommuneforlaget, 2012; ISBN: Pensum kan kjøpes hos SINN bok. Arbeidsrett - kollektiv arbeidsrett.

Vi holder deg oppdatert. Nattuglene: Kollektiv arbeidsrett.