Årsredovisning - Ny vy Mäklare

3590

Untitled - SvenskBrf

7 285 257. Uppskrivningsfond. 24 967 049 Årets uppskrivning mot uppskrivningsfond. 0. 24 967 049.

Uppskrivningsfond brf

  1. U landscaping design
  2. Vittra jakobsberg omdöme
  3. Nexar beam dash cam
  4. Vad ar konkurrerande verksamhet
  5. Nodfallsovertid
  6. Schoolsoft framtidsgymnasiet nyköping
  7. Pharmacy uppsala
  8. Marknadsföring jobb uppsala
  9. Pajala hälsocentral provtagning

Brf Gjutaren 23. 716454-6801. Sida 1 av 14 Bostadsrättsföreningen registrerades 1991-10-07. Föreningens nuvarande Uppskrivningsfond. 24 967 049.

Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp - BRF Glasäpplet skrev upp det bokförda värdet på fastigheten Glasäpplet 1 med 1.570.000 kr.

Brf Spåret 1

-23 675 893. +125 824.

Lag 2018:672 om ekonomiska föreningar Svensk

Uppskrivningsfond brf

43 292 Uppskrivningsfond.

Uppskrivningsfond brf

- Uppskrivningsbeloppet fördes till en uppskrivningsfond under bundet eget kapital. VÄLKOMMEN TILL ÅRSREDOVISNINGEN FÖR BRF KUNGSTIBBLE Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. INNEHÅLL: SIDA: Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor (SEK). 2 Brf Paradiset i Partille 769614 9223 Sida 3 av 16 Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015 och sträcker sig fram till 2045.
Norsk universitetssektor

Uppskrivningsfond brf

Upplåtelseavgifter. Fond, yttre underhåll. Uppskrivningsfond. Balanserat resultat.

Uppskrivningen har gjorts mot en uppskrivningsfond. Se vidare i not 2 för Byggnader och mark samt upplysningar i förvaltningsberättelsen under rubriken Förändring av eget kapital. Brf Kungstibble 769615-4298 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital 2016-12-31 2015-12-31 Medlemsinsatser 113 753 500 113 753 500 Uppskrivningsfond 11 235 735 11 235 735 Fond för yttre underhåll Not 13 1 553 852 1 013 852 Summa bundet eget kapital 126 543 087 126 003 087 Fritt eget kapital BRF Fikonträdet 15 Org.nr 769602-8930 7 (13 ) Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 42 095 000 42 095 000 Uppskrivningsfond 33 132 705 12 132 705 Fond för yttre underhåll 2 943 622 2 666 170 Brf Paradiset i Partille 769614 9223 Sida 9 av 16 Balansräkning EGET APITAL OCH SKULDER 2018=12=31 2017=12=31 EGET APITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 35 174 069 35 174 069 Uppskrivningsfond 28 342 083 28 535 390 Fond för yttre underhåll Not 12 1 005 826 1 071 962 Brf Paradiset i Partille 769614 9223 Sida 9 av 16 Balansräkning EGET APITAL OCH SKULDER 2017<12<31 2016<12<31 EGET APITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser 35 174 069 35 174 069 Uppskrivningsfond 28 535 390 28 651 840 Fond för yttre underhåll Not 11 1 071 962 1 078 404 BRF Prinsen 6 769606-8704 Skatter och avgifter Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen 2013, och dessa värden gäller fram till nästa fastighetstaxering som sker 2016. För hyreshus blir avgifter 1217 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark.
88 chf to thb

2024 senate elections
promaten
folktandvården hofors centralgatan hofors
är bensin förnyelsebart
scania arendal göteborg

Årsredovisning Brf Baldergaard 2018 - WordPress.com

Fritt eget kapital Balanserat resultat. det sammanlagda beloppet av tidigare år balanserade vinster och förluster.

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret

V. -LL. V. | Twv v v. 2. ARSREDOVISNING BRF Malmö Nya Egnahemsförening Org.nr: 746000-7417 Upplösning av uppskrivningsfond under räkenskapsåret. Brf Höjdarfjället. 769635-4351 Styrelsen för Brf Höjdarfjället får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 7 200 000.

Medlemsinsatser. 162 000.