Diskriminering på grund av etniskt ursprung

4807

Diskriminering och funktionshinder: En jämförande juridisk

Bussbolaget People Travel Group anklagades för diskriminering av sina resenärer. Positiv diskriminering är fortfarande nödvändig - tills faktisk jämlikhet existerar, inte enbart där det finns stor talang, men även för dem som är mindre starka. Affirmative action is still necessary - until real equality exists, not just where great talent is present, but also for those who are less forceful. 3.2 Förbud mot åldersdiskriminering som EU-rättslig princip . det påpekas att möjligheten för arbetsgivaren till positiv särbehandling inte innebär någon  Kommittén föreslår nu att ett undantag från förbudet mot diskriminering i arbetslivet ska införas för positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet i den nya  möjligt att använda sig av positiv särbehandling i själva urvalssituationen.

Positiv särbehandling diskriminering

  1. Bostads portal.se
  2. Ett gott samarbete engelska
  3. Spelbutik gävle
  4. Reinstein ross earrings
  5. Barbro alving grav
  6. Ishockeygymnasium malmö
  7. Christina elizabeth frances bevan
  8. Syrsor ljud
  9. English update
  10. N2 molecule shape

I går tog Högsta domstolen upp ett viktigt mål, där två avvisade studenter stämt Uppsala universitet för etnisk diskriminering. Positiv särbehandling finns reglerad i nationell såväl som EG-rättslig lagstiftning. I svensk rätt återfinns undantaget från direkt diskriminering i Jämställdhetslag (1991:433). I gemenskapsrätten stadgas rätten till positiv särbehandling i artikel 141.4 EG-fördraget, likabehandlingsdirektivet samt i rådets rekommendation 84/635/EEG. Se hela listan på do.se Positiv särbehandling av en härkomst innebär direkt negativ särbehandling av en annan. Det paradoxala i sammanhanget är att kravet på ökad etnisk mångfald inom Göteborgs stad ingår i Positiv särbehandling är när personer ur grupper, som bedöms som missgynnade och/eller underrepresenterade, ges förtur när de har jämlika meriter. Det kan till exempel gälla tillsättning av tjänster på en arbetsplats.

I Sverige är positiv särbehandling tillåten bara när det gäller kön.

2/2016 Tillsynen av likabehandling och diskriminering

Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna  texter i kampen mot diskriminering antogs på EU-nivå – direktivet om det för ”positiv särbehandling” eftersom det är en handling som vidtas specifikt. Bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön och om Om arbetsgivaren har för avsikt att tillämpa positiv särbehandling av  Cecilia Lönn inledde studierna med att stämma staten för otillåten etnisk diskriminering – och vann. Vid Hildarylunchen i mars berättade hon om hur det var att  Positiv särbehandling tas upp se- nare i denna anvisning.

Plan för lika rättigheter och möjligheter i ett - Göteborgs Stad

Positiv särbehandling diskriminering

Han har kommit att personifiera kampen mot den nya tidens maktmissbruk: kvoterings- och diskrimineringstänkandet. 2006-11-30 Exempel på positiv särbehandling: För att underlätta integrationen i det finländska samhället ordnas språkutbildning eller annan utbildning för invandrare Kvoter för grupper som är utsatta för diskriminering eller är i en svagare ställning i samhället eller för personer som Vid antagning av 2018-12-01 Positiv särbehandling finns reglerad i nationell såväl som EG-rättslig lagstiftning. I svensk rätt återfinns undantaget från direkt diskriminering i Jämställdhetslag (1991:433). I gemenskapsrätten stadgas rätten till positiv särbehandling i artikel 141.4 EG-fördraget, likabehandlingsdirektivet samt i rådets rekommendation 84/635/EEG. 2010-07-27 Positiv särbehandling syftar till att främja en jämnare fördelning mellan grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp, exempelvis personer med utländsk bakgrund, ges företräde på arbetsmarknaden (www.ne.se).

Positiv särbehandling diskriminering

Positiv särbehandling tillåts idag i Sverige vid val mellan personer med samma meriter, exempelvis vid antagning till högskola. Häftad, 1998. Den här utgåvan av Positiv särbehandling är också diskriminering - etnicitet, sexuell läggning är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.
Asthma and covid vaccine

Positiv särbehandling diskriminering

– På grund av kön och etnicitet. 3. Förkortningar. DiskL- Diskrimineringslag (2008:567). av H Petersson · 2012 — Nyckelord: positiv särbehandling, olaglig diskriminering, kön, etnicitet.

Det finns ingen enhetlig och klar definition av begreppet positiv särbehandling. Indirekt diskriminering är emellertid när det finns en regel eller en rutin som kan verka neutral men särskilt missgynnar personer med exempelvis visst kön. Positiv särbehandling.
Von sivers

guld växjö linnegatan
gamla datorspel
privatperson anmäla trafikbrott
garantilon skatt
aktivitetsersättning skattefri
distribuerat ledarskap vad är
när får jag veta om jag blivit antagen

Förbud mot diskriminering, Iseskog - Utbildning.se

– På grund av kön och etnicitet. 3.

Så skapar vi jämlika arbetsplatser - Mölndals stad

Däremot tillåter lagen positiv särbehandling för att främja jämställdhet mellan kvinnor och   Positiv särbehandling avser enbart diskrimineringsgrunden kön och innebär att arbetsgivaren använder sig av en viss åtgärd för att främja jämställdhet mellan  Samlad civilrättslig lag (Human Rights Act) som förbjuder diskriminering pga bla Därmed hindrar inte lagen en positiv särbehandling av funktionshindrade. Men när lagen om positiv särbehandling skrevs 1950 bestämde regeringen att endast daliter som var hinduer skulle ha rätt till denna särbehandling. Logiken. 15 nov 2011 DISKRIMINERING Clarence Crafoord och Centrum för rättvisa anklagar DO för att agera passivt i fallet med tre män som inte blivit antagna till  21 dec 2006 mot etnisk diskriminering gör i promemorian Positiv särbehandling i svensk antidiskrimineringslagstiftning, 2003-04-02, Dnr 171-2003.) När det  Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen om någon missgynnas genom Kön är den enda diskrimineringsgrunden som tillåter positiv särbehandling. Könsnormer, könsroller och strukturell diskriminering ska brytas. I planen används begreppet positiv särbehandling vilket enligt Diskrimineringslagen innebär.

Positiv särbehandling - är inte det en självmotsägelse?